portfolio            about            hello@sarameinz.com

Ongoing project  🌱


“Deixo a casa onde nacín,
deixo a aldea que conoso,
por un mundo que non vin”


“I leave the house of my birth,
I leave the hamlet that I know
for a world I haven't seen”


Rosalía de Castro, 1863